Průmyslové stavby

Průmyslové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace a nové stavby především v oborech:

 • tukový a chemický průmysl, kosmetika,
 • nápojářský průmysl – víno, sekty, sycené nápoje, minerální vody,
 • mlékárenský průmysl,
 • chladírny a mrazírny,
 • výroba kolagenních střev,
 • zpracování masa, ryb, výroba uzenin, drůbežářský průmysl,
 • výroba krmných směsí,
 • vodohospodářské stavby – ČOV a úpravny pitné vody.

Výše uvedené stavby řešíme komplexně včetně pomocných provozů (skladování, dílny, cirkulace chladících vod, tepelná energetika, chlazení apod.)
Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech potřebných a požadovaných stupních:

 • návrh – studie stavby,
 • dokumentace pro územní řízení,
 • dokumentace pro stavební řízení,
 • dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby,
 • dokumentace pro provedení stavby,
 • dokumentace skutečného provedení stavby.