Tepelně energetická zařízení

Tepelně energetická zařízení

 • Projektová dokumentace kotelen, kogeneračních soustrojí a energocenter,
 • projektová dokumentace výměníkových a předávacích stanic,
 • projektová dokumentace tepelných sítí,
 • průmyslové úpravny vod včetně úpravy pitné vody,
 • inženýrská činnost související s obstaráním územního rozhodnutí, stavebního povolení a s realizací stavby,
 • finální a komplexní realizace tepelně energetických zařízení včetně stavební části.

Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech potřebných a požadovaných stupních:

 • návrh – studie stavby,
 • dokumentace pro územní řízení,
 • dokumentace pro stavební řízení,
 • dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby,
 • dokumentace pro provedení stavby,
 • dokumentace skutečného provedení stavby.

Dokumentaci a inženýrskou činnost zajišťujeme komplexně včetně bilancí a potřeb energií, rozptylové a hlukové studie, dendrologického průzkumu, řešení dopravně inženýrských opatření a zajištění smluv o věcných břemenech a dalších smluv souvisejících s přípravou a realizací staveb.