Reference

Reference

Dlouholetí obchodní partneři, se kterými jsme spolupracovali a spolupracujeme na desítkách projektů:

Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s.
Devro s.r.o.
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Preol, a.s.
Termonta Praha a.s.

Někteří z dalších investorů:

Agropodnik, a.s. Jihlava
ANIVEG CZ s.r.o.
AROCO s.r.o.
Arro-Helios a.s.
Belar a.s.
Bohušovická mlékárna a.s.
Dubový s.r.o.
Fishman a.s.
Friall s.r.o.
LÉČIVA Praha a.s.
MADE s.r.o.
Mlékárna Stříbro a.s.
Nutricia Mléčná výživa a.s.
Palma Tumys a.s.
Pěkný-Unimex s.r.o.
Phar-service s.r.o.
Seafood a.s.
Tenez a.s.
Unilever s.r.o.
Zeman&Zeman s.r.o.
ZZN Strakonice a.s.

Tepelně energetické stavby – příklady významnějších zakázek:

Alfa Solnice, 19 t páry/hod.
Česká pošta s.p. – SPÚ Brno, České Budějovice, Olomouc a další
Dům armády Liptovský Mikuláš
Elektrárna Oslavany – mobilní parní výtopna, 16 t páry/hod.
Masná výroba Schneider – centrální kotelna a rozvody ÚT
Městská část Praha 8 – koncepce provozu tepelných zdrojů MČ Prahy 8
Městská část Praha 8 – provoz tepelných zdrojů
Mlékárna Stříbro, 37,5 t páry/hod.
Morpa Lukavice, 13 t páry/hod.
Nemocnice Benešov – rekonstrukce parních a teplovodních venkovních rozvodů
Pedagogická fakulta – rekonstrukce topného systému včetně kotelny
Pivovar Litoměřice, 2×4 t páry/hod.
Pivovar Louny, 2×7 t páry/hod.
Pošta Praha, Jindřišská ul. – teplovodní kotelna
PRAGIS Holding s.r.o. – GO tepelného napáječe Vinohrady
Pražská teplárenská a.s. – přepojení sídliště Hloubětín na tepelný napaječ Praha-Mělník
Pražská teplárenská a.s. – centrální řídící systém pěti blokových kotelen
Pražská teplárenská a.s. – VS Cukrovar Čakovice + rekonstrukce venkovních rozvodů
Pražská teplárenská a.s. – připojení Pepsi Coly, Europa Möbelu a ČKD-DIZ, Praha 9-Vysočany
Pražská teplárenská a.s. – připojení areálu Centrum Černý Most na CZT
Pražská teplárenská a.s. – GO horkovodu Dřevčická – Skalka
Rekomont a.s. – GO tepelného napáječe Západ Azalková
Tenza a.s. – horkovodní přípojky a předávací stanice – Central Group
Teplo Neratovice, spol. s r.o. – rekonstrukce výměníkových stanic
Termonta Praha a.s. – projekty pro rekonstrukce desítek výměníkových stanic, horkov. přípojky
Zeměměřičský ústav, Arbesovo nám.
Pražská teplárenská a.s. – projekty nových a rekonstrukce stávajících výměníkových stanic a energocenter, horkovodní přípojky a předávací stanice, tepelné sítě